Referenscase: HBV

Referenscase: HBV

”XPEEDIO LEVER UPP TILL FÖRVÄNTNINGARNA!”

HBV hade behov av att förnya sin IT-organisation, för att motsvara sina medlemmars krav och förväntningar på en modern organisation.
Namn

Företag

E-postadress