Övertagande av support, en how-to-guide

Övertagande av support, en how-to-guide

En supportorganisation, med tillhörande applikationer och system är till stor del generisk även om man som hårt ansträngd supportchef kan tvivla starkt på det uttalandet. Men det är faktiskt så. Att då överta en support är fråga om att mappa de olika delarna mot varandra och ha klart fokus på slutresultatet. Vill du veta hur man gör, ladda ner ditt exemplar av vår how-to-guide.

Nedladdning

Samtliga våra wp-filer kan laddas ner fritt, använd knappen nedan för att ladda ner ditt White Paper.

Ladda ner