Personal på plats dygnet runt - 24/7-365

IT-Övervakning

Övervakning

Mätningar av kundnöjdhet visar att driftavbrott och bristande förmåga att förekomma sina kunders problem är några av de främsta orsakerna till missnöje. Vi erbjuder en effektiv övervakning av driftskritisk information, såväl inom er egen organisation som till era kunder och leverantörer.

I vår NOC övervakar och felhanterar vi nätverkselement och servrar 24 timmar per dygn, 365 dagar om året. Våra åtaganden kan skräddarsys, till exempel avseende specifika ip- noder eller applikationer, men också avseende tekniskt avancerad felavhjälpning. Vi utför allt från en ren eventhantering till avancerad problemavhjälpning.

Xpeedio övervakning erbjuder

Till vår hjälp använder vi oss bl.a. av verktyget Nagios. Xpeedio erbjuder både vad som brukar kallas för passiv och aktiv NOC. I vår aktiva NOC övervakas avsedda enheters status kontinuerligt, medan vår passiva NOC agerar på larm.

 • 24/7-365 bemannad övervakning
 • Ärendehanteringssytem (Ticket System)
 • Focalpunkter telefon/ticketsystem/mail/sms
 • Hosting
 • IT-konsultation
 • Projekt och leveranser enligt ITIL
 • multihoming
 • HA över brandväggar
 • övervakningsverktyg

Vad kan Xpeedio övervaka?

Nätelement – Routrar/Switchar/Brandväggar

 • SNMP (polla och ta mot traps, dvs larm) Med SNMPc eller Nagios.
 • ICMP (vanlig ping, kolla om host lever) Med Nagios eller SNMPc
 • Syslog, ta mot meddelande från switcher/routrar med syslog server (ex Kiwi)

Linux servrar & Windows servrar

 • Ping
 • Disk – ex larm om hårdisk utrymme håller på och ta slut
 • CPU – ex larm på om cpu går för hårt
 • Processer – larm om om program krashat
 • Database – kolla database kopplingar
 • Loggar Linux – övervakning av innehåll i logger
 • Loggar Windows – larm på ålder på en logg, dvs om det skrivits till en logg under en viss tids intervall
 • Services – larm på om en service krashat
 • Eventlog – larm om vissa händelser skett, skrivs till eventloggen som i sin tur övervakas

Personal på plats dygnet runt - 24/7-365

Vi erbjuder både passiv och aktiv övervakning via vår övervakningscentral i Hammarby sjöstad.

 • Nagios
 • SNMPc
 • Cacti
 • Syslog

Låt oss berätta mer

Kontakta oss om du har funderingar eller vill komma in och prata lite över en kopp kaffe.

Läs mer

Våra tjänster

Du väljer själv bland våra färdiga paketeringar eller om du vill att vi sätter ihop ett unikt tjänstepaket som passar just dina behov.
xpdo

IT-Drift

Vi driftar din IT-miljö, i vår datahall eller på plats hos dig, nätverk, infrastruktur och mjukvara, allt med högsta säkerhet.

xpdo

Övervakning

Vi har personal på plats i vår NOC alla timmar på dygnet, alla dagar på året. Vi övervakar och felhanterar nätverk och infrastruktur

xpdo

Applikationssupport

Vi levererar applikationssupport dagtid, kvällstid och natt. Vi avlastar kundens service desk med tex SPOC och incident management men även problem management.

xpdo

Klientsupport

Vi erbjuder fjärrstyrd klientsupport på digitala och mobila enheter, tex. e-post, synkroniseringsfrågor, åtkomst till internet och utskriftsproblem.

xpdo

Konsulttjänster

Vi har resurser för uppdrag som t ex Servicedeskmedarbetare, Supporttekniker, Servertekniker, Onsite-tekniker, Drifttekniker och IT-administratörer.

xpdo

Helhetsåtagande

Vi erbjuder ett helhetsåtagande för företagets hela IT-drift. Vi har ett proaktivt arbetssätt och kvalitetssäkrar med hjälp av beprövade processer och rutiner.

Våra kunder

Några av de företag som idag avropar Xpeedios produkter och tjänster.

Varför Xpeedio? Det här säger våra kunder om oss.

Stefan Löfgren, Supportchef på Agresso Sverige

Vi samarbetar med Xpeedio för att öka tillgängligheten och effektiviteten i vår Service Desk samt få en kontaktpunkt (Single Point of Contact) för alla inkommande ärenden. Samarbetet innebär att Agressos kundservice utvecklas ytterligare genom att vi också får ta del av Xpeedios erfarenhet och kunskap inom Service Support.

Ewa Flood, Administrativ chef på HBV

Vi får den hjälp vi behöver direkt av Xpeedio. Personalen är engagerad och intresserad. Xpeedio är en modern organisation, som har förstått vad och hur man ska leverera. Vi känner att ni verkligen vill det här!

Sven Alfredsson, IT Service Desk Coordinator på Sirius International

Xpeedios paketpris på onsite konsulter, support och övervakning 24/7 var mycket konkurrenskraftigt. Vår dåvarande leverantör offererade en lösning som låg högt över Xpeedios erbjudande. På det här sättet blev det en gynnsam synergieffekt! Vi sänkte kostnaderna, men får samma kvalitet på leveransen.”

Jens Björkman, f d VD på Basset om samarbetet med Xpeedio

Samarbetet med Xpeedio ger oss en flexibel lösning där vi på kort varsel kan få kompetent, och serviceinriktad personal. Vår supportavdelning servar tusentals medarbetare över hela världen och vi sätter servicekänslan i första rummet.