Sirius international

Sirius international

Med utmaningen att tillmötes gå krav på bibehållen tillgänglighet, kompetens och kvalitet, men till en lägre kostnad, så behövde Sirius hjälp med att hitta en ny lösning för sin Servicedesk.

Vid den här tidpunkten hade Sirius en annan konsultleverantör, som bemannade Servicedesken med två heltidsresurser. Xpeedio Support Solutions var också en befintlig leverantör hos Sirius, men inom övervakning av system och applikationer utanför kontorstid.

Nedladdning

Samtliga våra wp-filer kan laddas ner fritt, använd knappen nedan för att ladda ner ditt White Paper.

Ladda ner